Diestersteenweg 153

3293 Kaggevinne

AlgemeenWerkwijzeIndicaties
(Kinder)psychologie

Algemeen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapievorm die vanuit wetenschappelijke invalshoek klachten benadert. Het combineert elementen van de gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve therapie.

Gedragstherapie

Cognitieve therapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal zijn spanning eerder verergeren dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening kan uiten, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden.

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het voelen en het doen. Wie bijvoorbeeld belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met minder passend gedrag tot gevolg.

CGT is gericht op het hier en nu

CGT is een vorm van psychotherapie waarbij de focus ligt op problemen die in het heden spelen:

 • waar heb je momenteel last van?
 • Dit betekent niet dat ervaringen uit het verleden onbesproken blijven. Het verhaal van de cliënt
 • over hoe de klachten zijn ontstaan zijn is zeker van belang.

Is CGT een effectieve psychotherapievorm?

Naar de effectiviteit van CGT is veel onderzoek gedaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT effectief is voor de behandeling van veel psychische problemen. CGT wordt als de eerste keuze behandeling genoemd bij, o.a.:

 • Angsten en fobieën
 • Somberheid, depressie en burn-out
 • Eetproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Psychosomatische problemen

De therapie is geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen en gezinnen.

Hoe gaat het in zijn werk?

CGT is een erg actieve en interactieve vorm van therapie. De therapeut werkt nauw samen met de cliënt om tot een verbetering van de klachten te komen. In een eerste stap brengt de therapeut samen met de cliënt het probleem in kaart: we ontdekken zijn manier van denken en inventariseren het gedrag waar de cliënt last van heeft. We onderzoeken de omstandigheden waarin de klachten voorkomen en de invloed van het doen en denken op het voelen. Zo ontdekken we samen de oorzaak van de cliënt zijn klachten.

Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om anders te reageren op situaties, om te oefenen met nieuw, beter passend gedrag of om te leren anders tegen gebeurtenissen aan te kijken. Er wordt meestal gewerkt met huiswerkopdrachten om bewust te worden van gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en gedrag, om een ander gedrag te leren stellen en om anders tegen de dingen te leren aankijken. Het is dus niet zo dat de cliënt elke week zijn verhaal komt doen en dat er daar tussendoor niets mee gebeurt. Het is wel degelijk de bedoeling dat er zaken in het dagelijkse leven in kleine stapjes veranderd worden.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, letterlijk vertaald als ‘door oogbewegingen verminderen van spanning/angst en verwerken’. EMDR werd in 1987 door Dr. Francine Shapiro ontwikkeld en wordt sindsdien ingezet bij de behandeling van PTSS en trauma gerelateerde klachten. De Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert de toepassing van EMDR bij kinderen en volwassenen met PTSS en trauma gerelateerde klachten. Het goede van EMDR is dat het zo snel werkt. Wie één keer iets naars heeft meegemaakt, heeft doorgaans een kortere behandeling nodig dan wie een langere tijd is bedreigd of lastiggevallen. In dat geval is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Met je ogen bewegen...

Een essentieel kenmerk van EMDR is het telkens verplaatsen van de aandacht van links naar rechts, ook wel bilaterale stimulatie genoemd. Dat kan met oogbewegingen (met de ogen de vingers van de therapeut volgen die voor je gezicht heen en weer bewegen), door het luisteren naar geluidjes via een koptelefoon, of door het tikken op de handen.

... tot het weg is

Wat EMDR aast de bilaterale stimulatie, bijzonder maakt is dat er niet wordt uitgegaan van het aanleren van nieuw gedrag en het opdoen van nieuwe corrigerende ervaringen om de klachten te verminderen. De negatieve invloed van eerder opgedane herinneringen wordt gecorrigeerd door deze van hunemotionele lading te ontdoen. Het theoretische model voor EMDR stelt dat wanneer je iets ingrijpends meemaakt, het brein wordt overspoeld en dat er geen spontane volledige verwerking optreedt: de daarbij horende beelden, gedachten, geluiden, geuren, gevoelens en lichaamssensaties worden daardoor in onverwerkte, ruwe vorm opgeslagen waardoor ze zo blijven ervaren worden. EMDR helpt om het geblokkeerde informatieverwerkingsproces in het brein af te ronden zodat traumatische herinneringen “gewone” herinneringen kunnen worden. Dat leidt tot een significante afname van de symptomen, o.a. angst, intrusieve gedachten, flashbacks en nachtmerries.

Voor wie?

EMDR is vooral bekend als een goede en effectieve behandelmethode voor wie ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wil verwerken (bv. ongeval, misbruik, ziekenhuisopname, pesterijen, oorlog, emotionele verwaarlozing, beschadigende of kritische ervaringen). EMDR kan ook ingezet worden bij de behandeling van andere klachten zoals bijvoorbeeld onverwerkte rouw, pijn, depressie, angst- en eetstoornissen. EMDR is geen therapierichting op zich, maar een methode die vlot kan geïntegreerd worden in andere therapeutische werkkaders.

Wat is PTSS?

Wie geconfronteerd wordt met ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen kan blijvende klachten ontwikkelen die het functioneren ernstig belemmeren. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn angstige dromen, flashbacks, toegenomen spanning en prikkelbaarheid, gedragsproblemen, slaapproblemen en vermijdingsgedrag. Soms kan je last hebben van een negatief zelfbeeld, schuldgevoelens en een gevoel van machteloosheid. Deze stressreacties zijn in de eerste weken na een ingrijpende gebeurtenis normaal. Sommigen blijven echter langere tijd heel wat klachten houden. Sommigen lijken zich in eerste instantie wel te herstellen, maar ontwikkelen later toch nog stressreacties. Wanneer de klachten ernstig blijvend zijn kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Hoe gaat het in zijn werk?

EMDR is een gestructureerde en geprotocolleerde behandelmethode die verloopt in 8 fasen of stappen die noodzakelijk zijn om alle aspecten van het probleem aan te pakken. Eerst wordt de cliënt gevraagd om te vertellen wat er gebeurd is.Daarna vraagt de therapeut hem/haar om stil te staan bij de herinnering die het meeste angst oproept.Terwijl de cliënt zich concentreert op dat beeld in het hoofd wordt er bilaterale stimulatie aangeboden.Regelmatig vraagt de therapeut wat er wordt opgemerkt of wat er opkomt. Dat kunnen beelden, gedachten, emoties of lichamelijke reacties zijn. De cliënt zal het beeld van die gebeurtenis steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat de cliënt niet meer van slag geraakt als hij/zij aan het gebeurde terugdenkt.

(Kinder)psychologie

Werkwijze

In een eerste contact wordt er geluisterd naar de hulpvraag en wordt er nagegaan of we iets voor u kunnen betekenen. De problemen of klachten en de geschiedenis ervan worden in beeld gebracht. We staan stil bij uw hulpvraag. Er wordt uitleg gegeven over de manier van werken en we spreken dan ook af hoe de verdere samenwerking er zal uit zien. Je kan dan beslissen om al dan niet een volgende afspraak te maken. Bij kinderen en jongeren worden beide ouders uitgenodigd op het kennismakingsgesprek.

In een drietal sessies wordt onderzocht wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand worden gehouden. Dit gebeurt aan de hand van observaties, gesprekken, vragenlijsten, rollenspel en huiswerkopdrachten. We komen tot een gedeelde visie op jouw problemen en klachten. We komen tot een advies en therapieplan. Er wordt een actieve en interactieve vorm van therapie aangeboden: u komt niet zomaar elke week uw verhaal doen, maar wordt door ons gecoacht op weg naar groei en verandering. De eigenlijke behandeling kan bestaan uit gesprekken, het werken met gedragtherapeutische technieken, therapie via spel, ouderbegeleiding, EMDR, …

(Kinder)psychologie

Indicaties

Doelgroep:

 • Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders
 • Volwassenen met emotionele klachten of klachten die een gevolg zijn van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis

Mogelijke hulpvragen:

 • Klachten na het doormaken van een traumatische ervaring of een ingrijpende gebeurtenis
 • Rouwverwerking
 • Angst
 • Dwang
 • Depressieve gevoelens
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Levensfaseproblematiek
 • Psychosomatische klachten
 • Eetproblemen en/of stoornissen
 • Problemen en/of stoornissen in de ontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Begeleiding van familieleden van personen met een psychiatrische problematiek

Deze lijst is niet volledig, maar schetst een aantal mogelijkheden. Heeft u nog vragen, kunt u ons altijd bellen of mailen.

(Kinder)psychologie

Tijdens de zwangerschap ondergaat je lichaam heel wat veranderingen. Sommige vrouwen ondervinden heel weinig tot geen last van, andere vrouwen hebben toch heel wat klachten. Vaak worden deze klachten omschreven als ‘het hoort er bij’. Doch dikwijls kan een osteopaat deze klachten verhelpen.

Osteopathie zorgt er voor dat geïrriteerde en gespannen zones ontspannen worden. Er worden hierbij alleen zachte technieken gebruikt. Bij een zwangere vrouw staan vooral de regio rond het staartbeentje, de wervelkolom, het middenrif en de glijvlakken tussen de organen centraal. Het lichaam wordt in evenwicht gebracht, zodat ook de foetus zonder obstructies kan groeien. Het welzijn van de mama en haar baby verhoogt aanzienlijk.

Naar de bevalling toe wordt het bekken en bekkenorganen nagekeken. Wanneer het bekken goed los zit, bevordert dit de bevalling en de uitdrijving.

Er wordt aangeraden dat je tijdens de zwangerschap regelmatig behandeld wordt. Na de bevalling is het niet slecht om je lichaam terug in evenwicht te laten brengen.

kinderosteopathie

- Huilbaby’s
- Darmkrampjes of kolieken en acute buikpijn
- Reflux
- Voorkeurshouding
- Asymmetrie van de schedel
- Rugklachten
- Hoofdpijnen
- Wervelkolomaandoeningen zoals scoliose
- Astma
- Eczeem en allergieën
- Keel-, neus- en oorproblemen zoals overmatige verkoudheden, oorontstekingen, keel-en neusamandelontsteking
- slaapproblemen
- gedragsproblemen: ADHD, ADD
- concentratieproblemen, leerproblemen
- ontwikkeling van de tanden
- vooraf, tijdens en na orthodontische behandeling

Deze lijst is helemaal niet volledig maar schetst slechts enkele mogelijkheden. Vind u de klacht van uw kindje niet in de lijst terug of hebt u nog vragen, kan u ons altijd bellen of mailen.

Top
Schrijf je in op
onze nieuwsbrief

Diestersteenweg 153 | 3293 Kaggevinne | 013/313116 | Privacy Webnology